Kijk rond

VVE 7944

Welkom op de website van uw VVE Antwerpenstraat nummer 436 t/m nummer 574 te Breda.

Met deze website zal het bestuur u op de hoogte houden van alle nieuws en ontwikkelingen in uw flat.

Wij hopen dat u als bewoner deze website ook zult gebruiken om uw informatie en vragen met ons te delen.

Mocht u vragen, opmerkingen, tips of adviezen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Groeten, het bestuur

Actueel

Op 23 oktober 2013 heeft de algemene jaarvergadering plaatsgevonden. Helaas was niet het wettelijk vereiste aantal stemmen van tweederde van het totaal aantal stemmen aanwezig. Dit betekende dat wij samen niet tot besluiten hebben kunnen komen over belangrijke zaken voor onze flat. Over maximaal 6 weken zal een tweede jaarvergadering worden uitgeroepen. De uitnodiging hiervoor zult u binnenkort ontvangen per post.

De uitnodiging voor de nieuwe jaarvergadering op 27 november 2013 is inmiddels verspreid en via de pagina “links” in te zien.